Legal Questions in English & Thai
คำถาม
  การฟ้องคดีเช็ค
ได้รับคำตอบเรื่องการฟ้องคดีเช็คระหว่างลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการจากคุณรักษินเมื่อบ่ายวันที่ 14ต.ค. ขอขอบพระคุณมากค่ะที่สละเวลาให้ วันนี้อยากจะรบกวนถามอีกสองข้อค่ะว่า หนึ่งหากฟ้องอาญาจะมีโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหน คือเข้าใจว่าเขาจะอ้างว่าตั้งแต่วันที่ธนาคารปฎิเสธ ศาลรับเรื่องฟื้นฟูไว้พิจารณาแล้ว ห้ามลูกหนี้ชำระหนี้ก่อหนี้เว้นแต่เพื่อการดำเนินกิจการ (มูลหนี้ดิฉันเป็นเงินยืมค่ะ) ทำให้เช็คชำระหนี้ที่ดิฉันได้รับสิ้นผลลงบริษัทไม่สามารถชำระเงินตามเช็คได้ คือใจจริงก็ไม่อยากฟ้องอาญา แต่ทราบภายหลังทางเขาตั้งใจจะไม่ชำระเงินตามเช็คตั้งแต่วันที่เช็นบันทึกชำระหนี้ให้ จึงไปยื่นฟื้นฟู นี่ก็จะต้องไปยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์และเข้าใจว่าจะไม่ได้รับชำระเต็มจำนวน ข้อสองผู้สั่งจ่ายเขาลงนามส่วนตัวในบันทึกชำระหนี้ และสลักหลังเช็คให้ด้วย แต่ฟ้องแพ่งส่วนตัวเขาก็โอนทรัพย์สินไปชื่อคนอื่นหมดแล้ว ควรจะทำอย่างไรดีค่ะขอคำปรึกษาด้วยค่ะ ต้องตัดสินใจเร็วนี้แล้ว ตอนนี้เดือดร้อนค่ะ ตอนให้ยืมเพราะเขามาขอความช่วยเหลือสั้นๆ แต่ผ่านมาเป็นปีๆแล้ว รอจนเช็คจะหมดอายุเรียกเก็บแล้ว ก็ไม่ยอมออกเช็คให้บ้าง จ่ายเช็คเด้งบ้าง แล้วมาเปลี่ยนเช็คให้ครั้งหลังสุดก็ทำอย่างนี้ล่ะค่ะ ขอรบกวนอีกครั้งนะค่ะ ขอพระคุณค่ะ - มธุรส


คำตอบ

  การฟ้องคดีเช็คเป็นคดีอาญาระหว่างลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการสามารถกระทำได้ โดยฟ้องกรรมการผู้สั่งจ่ายเป็นจำเลย ในช่วงที่มีการฟื้นฟูกิจการจะห้ามตัวบริษัทชำระหนี้ แต่ถ้าฟ้องกรรมการเป็นการส่วนตัวสามารถทำได้ ซึ่งในกรณีนี้ถ้าฟ้องเป็นคดีแพ่งจะมีปัญหาเรื่องที่ผู้สั่งจ่ายโอนทรัพย์สินของตนไปให้คนอื่นหมดแล้ว ซึ่งถ้าจะฟ้องคดีอาญาเรื่องเช็คต้องฟ้องภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินครับ
    จาก รักษิน พิณพัฒนะวงศ์    25 ต.ค. 2548 เวลา 16:45 น.